Puede ver los últimos boletines el apartado de publicaciones de www.mutuabalear.es

MUTUA BALEAR: SERVICIO DE INFORMACIÓN JURíDICA


Disposiciones de interés general, publicadas en los boletines (BOE, BOIB, BOC, BOCM, BOP, BOPP, BOJA, DOGC y DOUE)
del día 12 de febrero de 2021

Disposiciones
Normativas


B.O.E.
B.O.I.B.
B.O.C.
B.O.P.
B.O.P.P.
B.O.J.A.
D.O.G.C.
D.O.U.E.

Disposiciones Normativas


B.O.E. (Boletín Oficial del Estado)

Sumario dia 6 de febrero

Sumario dia 8 de febrero

Sumario dia 9 de febrero

Sumario dia 10 de febrero

Sumario dia 11 de febrero

CORTES GENERALES

Resolución de 4 de febrero de 2021, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 1/2021, de 19 de enero, de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica. (ver archivo)

Sumario dia 12 de febrero

MINISTERIO DE CONSUMO

Orden CSM/115/2021, de 11 de febrero, por la que se establecen los requisitos de información y comercialización de mascarillas higiénicas. (ver archivo)

B.O.I.B. (Boletín Oficial de les Illes Balears)

Sumario dia 6 de febrero

CONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual es concedeixen ajuts per reiniciar o continuar l’activitat per compte propi i consolidar el projecte d’autoocupació, de les persones físiques autònoms afectats directament per la COVID-19 , s’autoritza i disposa la despesa, es reconeix l’obligació i se’n proposa el pagament (ver archivo)

Sumario dia 9 de febrero

CONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual es concedeixen ajuts per reiniciar o continuar l’activitat per compte propi i consolidar el projecte d’autoocupació, de les persones físiques autònoms afectats directament per la COVID-19 , s’autoritza i disposa la despesa, es reconeix l’obligació i se’n proposa el pagament (ver archivo)

Sumario dia 11 de febrero

CONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS

Resolució de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors de 9 de febrer de 2021 per la qual s’aprova la convocatòria extraordinària per a l’any 2021 d’ajuts als emprenedors i a la micro, petita i mitjana empresa amb activitat a les Illes Balears per cobrir els interessos i el cost de l’aval d’ISBA, SGR, d’operacions de finançament d’inversions productives i de liquiditat per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19 (ver archivo)

B.O.C. (Boletín Oficial de Canarias)

Sumario dia 8 de febrero

Sumario dia 9 de febrero

Sumario dia 10 de febrero

Sumario dia 11 de febrero

Sumario dia 12 de febrero

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

CORRECCIÓN de errores de la Ley 4/2020, de 26 de noviembre, de medidas extraordinarias de carácter económico, financieras, fiscal y administrativas para afrontar la crisis provocada por el COVID-19 (BOC nº 248, de 4.12.2020). (ver archivo)

B.O.P. (Boletín Provincial de Santa Cruz de Tenerife)

Sumario

B.O.P.P. (Boletín Oficial Provincia de Las Palmas)

Sumario

B.O.J.A. (Boletín Oficial Junta Andalucía)

Sumario

D.O.G.C. (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya)

Sumario

D.O.U.E. (Diario Oficial de la UniÓn Europea)

Sumario dia 12 de febrero

VOLVER ARRIBA


© Mutua Balear